اندازه‌گیری فشارخون به هنگام عصر نمی‌تواند نشان‌دهنده احتمال سکته مغزی باشد زیرا بسیاری از فاکتورهای بیرونی مثل حمام آب داغ یا نوع تغذیه بر آن تاثیرگذار هستند. همچنین بالا بودن فشارخون هنگام صبح با فاکتورهای روان‌شناختی مرتبط است.

زمان مناسب اندازه گیری فشارخون

در این مطالعه متخصصان، اطلاعات مرتبط با تعدادی از مردم ژاپن را بررسی کرده و دریافتند زمانی که فشارخون آنان به هنگام صبح اندازه‌گیری می‌شود بالا بودن فشارخون با خطر فزآیند سکته مغزی مرتبط است اما زمانی که به هنگام عصر اندازه‌گیری می‌شود نمی‌تواند خطر سکته مغزی را آشکار کند.

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اندازه‌گیری فشارخون صبحگاهی برای پیش‌بینی احتمال سکته مغزی شاخص دقیق‌تری است. به اغلب مبتلایان به فشارخون بالا توصیه می‌شود که فشارخون خود را در خانه به طور دائم تحت کنترل داشته باشند و اکنون پزشکان معتقدند که اندازه گیری فشارخون صبحگاهی نسبت به عصر، شاخص مطمئن‌تری برای پیش‌بینی احتمال سکته مغزی است.

 

فشارخون هنگام صبح رو به افزایش می‌رود و این افزایش در میان مردم آسیا نسبت به ساکنان کشورهای غربی بیشتر است. به همین دلیل اندازه‌گیری فشارخون صبحگاهی به خصوص در میان آسیایی‌ها بیشتر اهمیت دارد.

در این مطالعه بیش از 4300 نفر از مردم ژاپن که حداقل یکی از فاکتورهای بیماری قلبی همچون فشارخون بالا، کلسترول بالا یا دیابت را داشته‌اند، شرکت کردند. برای مدت زمان دو هفته این افراد فشارخون خود را در خانه، یک نوبت به هنگام صبح و بار دیگر به هنگام عصر اندازه‌گیری کردند. سپس برای مدت زمان چهار سال این افراد تحت کنترل قرار گرفته و مشخص شد که در این دوره 75 نفر از آنان دچار سکته شده‌اند. همچنین آشکار شد که در مقایسه با فشارخون صبحگاهی زیر 135 میلیمتر جیوه، فشارخون بالای 155 میلیمتر جیوه در عصر نمی‌تواند نشانه افزایش خطر سکته مغزی باشد.

به گفته پزشکان، اندازه‌گیری فشارخون به هنگام عصر نمی‌تواند نشان‌دهنده احتمال سکته مغزی باشد زیرا بسیاری از فاکتورهای بیرونی مثل حمام آب داغ یا نوع تغذیه بر آن تاثیرگذار هستند. همچنین بالا بودن فشارخون هنگام صبح با فاکتورهای روان‌شناختی مرتبط است.


گردآوری:گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع:isna.ir 
 

X