خمیازه یک بازتاب است و شما نمی توانید به راحتی آن را متوقف کنید. این رفتار علامتی از تغییر حالت میان هوشیاری و خواب آلودگی، و برعکس است. به اعتقاد او خمیازه کشیدن هیچ ارتباطی با کسب اکسیژن بیشتر برای فرد ندارد.

آیا خمیازه کشیدن مسری است؟

خمیازه کشیدن مسری است. مدتهای زیادی است که سرایت خمیازه را مرتبط با تلقین می دانند احتمال اینکه پس از خمیازه یک فرد آشنا شما هم خمیازه بکشید بیشتر است تا در مقایسه با یک فرد غریبه. اما هم اکنون محققان در پیزای ایتالیا گام را فراتر نهاده اند. آنها به مدت 5 سال به صورت پنهانی خمیازه های واقعی را ثبت کردند ( که دانشمندان آن را مشاهدات طبیعی در باره انسانها نامیده اند)


در مجله انجمن سلطنتی گسترش علوم Royal Society Open Science, منتشر شد که از سال 2010 تا 2015 آنها تعداد خمیازه های افراد هدف خود را ثبت کردند که خود این افراد از این موضوع بی اطلاع بودند. خمیازه های آنها و  پاسخ آنها به خمیازه افراد در بازه زمانی 3 دقیقه ثبت شد. درمیان بیش از 4000 خمیازه ثبت شده زنان ( آنها در 55%موارد این کار را انجام می دادند) در مقایسه با مردان ( آنها در 40%موارد این کار را انجام می دادند) بیشتر مستعد خمیازه مسری بودند.

 

روی هم رفته، شمارش محققان 1.461 خمیازه مسری را ثبت کردند و متوجه شدند احتمال وقوع خمیازه آنها بین افرادیکه با یکدیگر رابطه اجتماعی نزدیک(مانند همکلاسی ها و همکاران) دارند بیشتر است. اما کشف اختلاف جنسی در پاسخ به خمیازه مورد جدیدی بود. نه تنها محققان "توانایی بالاتر خانم ها در تحت تاثیر تلقین واقع شدن، نسبت به مردان" را با خمیازه مسری مرتبط می دانند، بلکه پا را فراتر گذاشتند و اشاره می کنند که پوشاندن صورت توسط خانم ها(برای جلوگیره از دیده شدن خمیازه)می تواند توانایی اعمال نفوذ آنها را در سرایت دادن خمیازه در محیط های اجتماعی از بین ببرد.

 

این واقعیتی است که برتری زنان در فعالیت های اجتماعی بعلاوه ارتباط با تبادل احساسات رودرو باعث محو شدن نگرانی آنها از پیامدهای منفی، از صورت زنان می شود.( افراد مبتلا به اختلالات روانی با درصد کمتری در پاسخ به خمیازه افراد درگیر خمیازه می کشند)


تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

X