آنچه که پیش آمده تا آنجا که اطلاع دارم به بیماری ایشان مربوط نبود. آنچه که اتفاق افتاد بیشتر ناشی از یک سکته بود.

دفاع علی جنتی از پزشکان معالج کیارستمی

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پرونده پزشکی کیارستمی گفت: من اعتقاد ندارم که قصوری صورت گرفته و هیچ قضاوتی هم ندارم، چون هیچ شناختی نسبت به مسایل پزشکی به این معنا ندارم که نظر بدهم. آنچه من قبلا هم گفتم شرایط حالت جسمی ایشان در بیمارستان بسیار وخیم بود که به من گفتند که وضع ایشان خوب نیست و من از آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان تقاضا کردم که هرچه سریعتر به وضعیت ایشان رسیدگی کند و ایشان بلافاصله آنجا حضور پیدا کردند و دستور دادند که پزشکان متخصص آمدند و وضعیت ایشان را معاینه و معالجه کردند و خیلی وضعشان بهتر شد و یک مقدار نگرانی ما رفع شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز بر سر حرفتان هستید که اگر وزیر بهداشت بالای سرشان نمی رفت او تمام می کرد، گفت: چه کسی گفت اگر وزیر بهداشت نمی رفت ایشان تمام می کرد؟ وضع ایشان خوب بود. وضع ایشان یک مقدار وخیم شده بود و به هر حال وقتی که یک مقدار احساس نگرانی کردیم ایشان رفتند و بعد هم حالشان بهتر شد.

جنتی همچنین در پاسخ به اینکه آیا شما نمی پذیرید اشتباه پزشکی صورت گرفته نیز بیان کرد: من چه تخصصی دارم که بگویم که قصوری بوده یا نبوده؟. من حتی در بیمارستان هم حضور پیدا نکردم که نظر بدهم. آنچه را که نقل کردم از دیگران بود که گفتند وضع ایشان مناسب نیست و ما هم خواهش کردیم و رفتند رسیدگی کردند و ایشان بهتر شد،الان هم آنچه که پیش آمده تا آنجا که اطلاع دارم به بیماری ایشان مربوط نبود. آنچه که اتفاق افتاد بیشتر ناشی از یک سکته بود.


گردآوری:گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع:iscanews.ir 
 

X