ما معتقدیم که داده ها و روش های محاسباتی ما یک منبع قوی برای مطالعه بیشتر از تغییرات سلولی و مولکولی در حال وقوع حین بالا رفتن سن مغز انسان و مطالعات بالینی سلولی زوال عقل را ارائه می کند.

سلول های مغز چگونه سن شما را پیش بینی می کنند؟

همان طور که مسن تر می شویم، سلول های مغز ما تغییراتی را نشان می دهد، و حالا یک مطالعه جدید نشان داده است که تغییرات خاصی اتفاق می افتد که بر مبنای آن ها می توان سن شخص را مشخص نمود.

در این مطالعه محققان نمونه بافت مغز 480 نفر که بین سنین 16 تا 106 سال بودند و هیچ کدامشان قبل از مرگ بیماری مغزی ای را تجربه نکرده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.

سپس محققان بررسی کردن که آیا می توان تفاوتی بین مغزهای مسن تر و جوان تر با مشاهده سطح بیان ژن های(درواقغ کدهای ژنتیکی که در رشته های DNA ذخیره شده اند به وسیله بیان ژن تفسیر میشوند) خاص پیدا کنند، به این معنی که ژنی " روشن " و " خاموش " شود.(یعنی ژن هایی در جوانی در مغز وجود داشته باشد که در پیری خاموش شود)

آنها پی بردند، با بالا رفتن سن، انواع خاصی از سلول های مغزی به نام سلول های گلیال glial cells یک تغییر در الگوهای بیان ژن در مناطقی خاص از مغز نشان می دهند. در مقابل چنین تغییری در سلولهای عصبی مغز که سلول های انتقال دهنده (سیگنالینگ) هستند، دیده نشد و سلول های گلیال از سلول های عصبی مغز پشتیبانی می کنند.

 

brain-synapse.jpeg

زمانی که محققان در مورد این که الگوهای بیان ژن درون سلول های متفاوت می تواند برای پیش بینی سن مورد استفاده قرار بگیرد، بررسی کردند، دریافتند که سطح بیان سلول های گلیال بیشترین ارتباط را با سن افراد نشان می دهد.محققان دانشگاه لندن در مجله Cell Reports نوشتند " این یافته ها دخالت سلول های گلیال در روند پیری را تقویت می کند."

برخی از بزرگترین تغییرات در بیان ژن های گلیال سلول در بخش هیپوکمپوس hippocampus (مرکز یادگیری) و توده سیاه substantia nigra ( در تنظیم حرکات نقش دارند ) مشاهده شده است. یعنی به گفته محققان از آن جا که این دو بخش از مغز در افراد مبتلا به مراحل اولیه بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون تحت تاثیر قرار می گیرند، این مطالعه ممکن است نشانی از دخالت سلول های گلیال در بیماری های مربوط به افزایش سن باشد.

" ما معتقدیم که داده ها و روش های محاسباتی ما یک منبع قوی برای مطالعه بیشتر از تغییرات سلولی و مولکولی در حال وقوع پیری مغز انسان و مطالعات بالینی سلولی زوال عقل را ارائه می کند. "

با این حال تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تغییرات سلولی که در مطالعه بیان شده، مورد نیاز است. این که گونه سلول های گلیال و نورون های در روند پیری و به طور کلی در افراد مبتلا به بیماری های افزایش سن در تعامل هستند.


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 

 
 

 
X