سرطان، بیماری فراگیری که این روزها چندان با زندگی مردم سراسر جهان غریبه نیست، همچنان موضوع تحقیق های علمی پزشکان است. محققان به تازگی با تمرکز بر مولکول لاکتات که هنگام انجام ورزش های سنگین ایجاد می شود، نقش آن را در تشکیل سلول های سرطانی توضیح داده اند

رابطه لاکتات با سرطان مجددا مورد بررسی قرار گرفت

در آغاز قرن بیستم، دانشمندی آلمانی به نام واربورگ متوجه شد که سلول های سرطانی میزان گلوکز بیشتری از سلول های عادی مصرف می کنند. این اتفاق که به «اثر واربورگ» شناخته می شود به این واقعیت اشاره دارد که سلول های سرطانی دستخوش گلیکولیز یا قندکافت بیشتری هستند و در مقایسه با سلول های عادی لاکتات بیشتری تولید می کنند.

لاکتات در اثر فرایند شیمیایی به نام گلیکولیز تولید می شود که همان تجزیه قند یا گلوکز به مولکول های کوچکتر با هدف تولید انرژی است. درطول فعالیت بدنی لاکتات در بافت بدن و خون جمع می شود که می تواند منجر به عملکرد ضعیف جسمانی و کرختی ماهیچه ها شود.

حالا محققان گروه عملکرد ورزشی و آزمایشگاه فیزیولوژی در دانشگاه کلرادو، در تلاش هستند که چگونگی عملکرد اثر واربورگ را توضیح دهند. از زمان واربورگ تمرکز تحقیقات مربوط به سرطان از سازوکار سلول ها به ژنتیک تغییر کرده است اما مقاله جدید محققان کلرادو امیدوار است که لاکتات را دوباره به کانون این تحقیقات بازگرداند.

آنها در مطالعه خود به بررسی نقش لاکتات در چند اتفاق پرداختند: فرایند رگ زایی (که در آن رگ های جدید از درون تومورها ایجاد می شوند)، فرار ایمنی (توانایی سلول های سرطانی برای اجتناب از پاسخ ایمنی بدن) و مهاجرت سلولی و در آخر نقش لاکتات در متاستاز. این مقاله توضیح می دهد که چگونه در متاستاز، لاکتات به ایجاد یک محیط خرد اسیدی در خارج از سلول سرطانی کمک می کند و چگونه همین موضوع به گسترش سلول های سرطانی منجر می شود.

نقش مهم لاکتات در تشکیل سلول های سرطانی از آنجا معلوم می شود که می توانیم ببینیم چرا افرادی که به طور منظم ورزش می کنند در معرض خطر کمتری برای رشد سرطان هستند. بدن ورزشکاران و آنهایی که ورزش های سنگین انجام می دهد به گونه ای آموزش دیده است که لاکتات را به طور کارآمدی به منبع انرژی برای بدن تبدیل کند، بنابراین از تجمع بیش از اندازه آن جلوگیری می شود. از طرف دیگر سبک زندگی کم تحرک، در کنار وجود قند بسیار زیاد در رژیم غذایی، می تواند به تجمع بیش از اندازه لاکتات و به تبع آن، فراهم کردن شرایط برای سرطان منجر شود.

محققان امیدوار هستند که این تحقیق به رشد و توسعه داروهایی کمک کند که از تجمع لاکتات جلوگیری می کنند. آنها خوشبین هستند که با این کار زنگ هشدار برای جامعه دانشمندان سرطان به صدا درآید: برای متوقف کردن سرطان باید لاکتات را متوقف کنید.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: behdashtnews.ir


 
 

 
X