ثبات هورمون کورتیزول به سلامتی آسیب می‌رساند
به گفته محققان مقدار ثابت هورمون استرس (کورتیزول) با مشکلات جدی سلامت مثل التهاب، چاقی و سرطان در ارتباط است

میزان کورتیزول باید در ساعات مختلف روز تفاوت داشته باشد

اِما آدام، مؤلف راهبر این مطالعه، گفت: «کورتیزول به صورت طبیعی صبح‌ها بیشتر است تا فرد را سر حال کند و با نزدیک شدن به شب کاهش می‌یابد.»

آدام گفت: «فقدان این چرخه، یا نبود تغییرات کورتیزول، در مطالعه ما با مشکلات سلامت ارتباط داشت.»

محققان گمان می‌برند که استرس مزمن ممکن است در کاهش تغییرات کورتیزول نقش داشته باشد. آن‌ها به این پدیده «به هم ریختگی شبانه‌روزی مربوط به استرس» می‌گویند.

با این حال، این مطالعه تنها نشانگر رابطه‌ای بین عدم تغییرات سطح هورمون کورتیزول و مسائل سلامت بود. این مطالعه برای اثبات یک پیوند علت و معلولی طراحی نشده بود.

آدام گفت: «اگرچه التهاب و عملکرد نابجای سیستم ایمنی، بیشترین ارتباط را با عدم تغییر سطح کورتیزول داشتند، خستگی، سرطان، افسردگی و چاقی نیز در افرادی که تغییر کورتیزول نداشتند، بیشتر بود.»

این یافته‌ها بیانگر آنند که بازگرداندن ریتم روزانه کورتیزول می‌تواند باعث بهبود سلامتی شود.

نتایج این مطالعه در نسخه سپتامر ژورنال Psychoendocrinology منتشر می‌شود.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: salamaneh.com