نشستن زیاد روزانه با مشکلات حافظه در میان سالی و سالمندی مرتبط است. ثابت ماندن در طولانی مدت مثل تمام روز پشت میز نشتن با ایجاد تغییرات در بخشی از مغز افراد بالغ که برای حافظه اهمیت دارد، مرتبط است.

نشستن زیاد می تواند باعث نقصان حافظه و زوال عقل شود

شاید وقت آن رسیده باشد که از پشت میزتان بلند شوید: یک مطالعه جدید نشان داده است که نشستن زیاد روزانه با مشکلات حافظه در میان سالی و سالمندی مرتبط است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا متوجه شدند ثابت ماندن در طولانی مدت مثل تمام روز پشت میز نشتن با ایجاد تغییرات در بخشی از مغز افراد بالغ که برای حافظه اهمیت دارد، مرتبط است.

تحقیقات پیشین سبک زندگی بی حرکت را با افزایش خطر بیماری های قلبی، دیابت و مرگ زودرس در افرد میان سال و سالمندان مرتبط کرده بود. 

مطالعه جدید که در 12 آوریل 2018 در مجله PLOS One منشر شده است، تاکیدش روی تاثیرات بی حرکت بودن روی مغز است.

sitting-on-the-desk.jpg

مطلعه جدید ، سبک زندگی بی تحرک را با باریک شدن قسمت میانی لوب گیجگاهی که در شکل گیری خاطرات جدید دخیل است، مرتبط کر ده. به گفته محققین باریک شدن مغز می توند منجر به افزایش مشکلات شناختتی و زوال عقل در سالمندان و افراد میانسال شود.

این مطالعه روی 35 نفر در سنین 45-75 سال انجام شد. شرکت کنندگان گزارش دقیقی از سطح فعالیت فیزیکی و متوسط ساعتی که هفته گذشته روزانه در حالت نشسته صرف می کنند به محققان ارائه دادند.

سپس محققان مغز شرکت کنندگان را با MRI اسکن کردند و ضخامت لوب گیجگاهی شرکت کنندگان را با دقت مورد بررسی قرار دارند.

نتایج نشان داد که نشستن به مدت طولانی بدون در نظر گرفتن سطح فعالیت فیزیکی با نازک شدن لوب گیجگاهی مراه است. به علارت دیگر مطالعه نشان می دهد که فعالیت فیزیکی شدید هم برای جبران ضرر نسشتن های طولانی مدت کافی نیست.

اگر می خواهید بیشتر بدانید : کسانی که بیشتر در معرض زوال عقل هستند

اگر می خواهید بیشتر بدانید : زوال عقل همان فراموشی نیست!

اگر می خواهید بیشتر بدانید : درمان زوال عقل با یادگیری زبان جدیدتهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ

seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ 


 
 
 

X