اکسی توسین هورمونی است كه در واكنش به استرس افزایش می یابد.
تحقیقات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهند خوش بینی، عزت نفس و تسلط بر شرایط، ژنتیکی است. این ویژگی ها از عوامل مهم برای مقابله با استرس و افسردگی به شمار می روند.

در ادامه این تحقیقات ژن مربوطه به نام ژن گیرنده اکسی توسین نیز شناسایی و مشخص گردید.

اکسی توسین هورمونی است كه در واكنش به استرس افزایش می یابد و با مهارت های اجتماعی از جمله احساس همدردی و همراهی با دیگران ارتباط دارد.

بر اساس مطالعات در افرادی كه فاقد این ژن هستند خوش بینی، عزت نفس و تسلط بر شرایط مختلف کمتر است و همچنین نشانه های افسردگی نیز در اغلب آنها مشاهده می شود.


تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
آیا شاد بودن ژنتیکی است؟!
درباره آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج چه می دانید؟
چرا باید مشاوره ژنتیک انجام دهیم؟
اتحاديه اروپا تشکيل بانک مواد ژنتيکی را بررسی می‌کند
آیا تقدیر شما این است که شبیه مادرتان شوید؟
 
 

X