هدف در زوج درمانی کمک به زنان و مردان است تا همدیگر را بهتر درک کنند.
ازدواج یکی از اتفاقات مهم زندگی است و هدف از آن کسب آرامش ماندگار است. دختر و پسری که ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند از همان ابتدا هدفشان داشتن آرامش و خوشبخت شدن است. اما در جریان زندگی مشترک اتفاقاتی می‌افتد که زندگی را از حالت همبسته و سالم خارج کرده و سلامت روان زوج را بر هم می‌ریزد.
 
مشکلات و اختلالات و تفاوت دیدگاه ها و سبک زندگی به ایجاد فاصله عاطفی و کاهش صمیمیت بین زوج ها منجر می شود. هدف در زوج درمانی کمک به زنان و مردان است تا همدیگر را بهتر درک کنند و اگر تصمیم دارند یا می خواهند که تغییر کنند، به آنها کمک شود تا به خواسته و هدفشان برسند. روابط بین زوج ها قطعا نیازمند بررسی و کنترل است و یکی از نقاط ضعف در زندگی مشترک این است که زوج ها وقتی مشکلات و چالش ها یشان شدید می شود به فکر درمان می افتند. لازم به ذکر است که در جریان درمان، شناسایی اختلالات و مشکلات فردی بسیار اهمیت دارد.

اختلالات شخصیتی و مشکلات روانشناختی افراد موانعی است که بر سر راه درمان قرار می گیرد. بنابراین برای زوج درمانی هم مصاحبه بالینی ضرورت دارد و چنانچه یکی یا هر دو زوج از اختلال رنج می برند علاوه بر درمان های زوجی لازم است تا درمان های انفرادی نیز صورت بگیرد. زوج درمانی با تمرکز روی مسائل مختلف صورت می گیرد.

زوج درمانی متمرکز بر عاطفه: به زوج کمک می کند تا به عنوان پیش شرط درمان، عواطفی را که تعارض آنها را برمی انگیزد، شناسایی کنند تا بتوانند الگوهای رفتاری دردسرآفرین را متوقف کنند.

زوج درمانی متمرکز بر رفتار: در این رویکرد به زوج ها آموزش داده می شود که چگونه با یکدیگر رفتار کنند و مهارت های ارتباطی و شیوه های حل مساله آموزش داده می شود.

زوج درمانی متمرکز بر هیجان: در این رویکرد بیشتر روی هیجانات و روابط نزدیک زناشویی تکیه می شود.

زوج درمانی متمرکز بر روانکاوی: در این رویکرد بیشتر مشکلات و مسائلی که از گذشته وجود داشته مورد بررسی قرار می گیرد و به زوج ها کمک می شود که به تخلیه روانی برسند. در زوج درمانی به زن و شوهر کمک می شود که زندگی مشترک خود را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم بگیرند که با ایجاد تغییر در زندگی به سمت بهبودی و زندگی سالم حرکت کنند. همچنین سوء تفاهم های دوجانبه، انتظارات نامعقول و غیرمنطقی، و تصورات بیان نشده ای که باعث تداوم چالش بین زوج می شود در این روش درمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

ملاک های کلیدی برای بررسی موفقیت زوج ها عبارتند از: ارتباط، صمیمیت، انعطاف پذیری، سازش پذیری و حل تعارض.

پژوهش ها نشان می دهد که زوج های موفق در این پنج زمینه عملکرد بهتری دارند و با توجه به این ملاک ها می توان زوج ها را به پنج دسته سرزنده، هماهنگ، متعارف، متعارض و دل مرده تقسیم کرد. برای زوج درمانی و ارتقای مهارت های زندگی زناشویی لازم است تا ابتدا فرد به خودش امتیاز دهد و در پنج ملاک مذکور مشخص کند که توانمندی او چقدر است.

دکتر مهرنوش دارینی - روان شناس و مشاور

گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : جام جم آنلاین

 
 
 

X