بيشتر مردم فکر مي کنند که عشق پدر و مادر به فرزند امري ساده، روشن و واضح است اما آیا فرزندانتان آن را می دانند؟
  آيا فرزندانتان مي دانند آنها را دوست داريد؟ 
 
بي ترديد شما فرزندان خود را دوست داريد. آيا آنها هم مي دانند که دوستشان داريد؟ بيشتر مردم فکر مي کنند که عشق پدر و مادر به فرزند امري ساده، روشن و واضح است. شما هر روز عشقتان را به هزاران شيوه به فرزندتان نشان مي دهيد. ولي گاهي کودک منظورتان را درک نمي کند، درست مانند اين که به زبان ديگري سخن مي گوييد. حداقل سه زبان براي ابراز عشق وجود دارد: نشان دادن عشق، گفتن (بيان کردن) ، و نوازش کردن. در ادامه نکات سودمندي جهت درخشش عشق در زندگي فرزندانتان با توجه به سن آنها ارائه مي گردد.
تا دو سالگي، عشق کودکانه
دکتر اسميت، روان شناس، توضيح مي دهد که ابراز علاقه و توجه به بچه هاي کوچکتر آسان تر است. بچه ها درک مستقيمي از اطرافشان دارند. ابراز علاقه روشي براي مطمئن کردن کودکي است که به نوازش و اطمينان بين والدين و خودش نياز دارد.
کودکان نوپا ممکن است هميشه درک نکنند که چه مي گوييد، ولي والدين مي توانند با صداي آرام و مهربان با کودکان گفتگوي مثبت داشته باشند. اغلب لحن صداي شما منظورتان را از کلماتتان بيان مي کند.
ارتباط چهره به چهره نيز مهم است. گاهي والدين نمي دانند که کودکان چه درکي از چهره آنها دارند. به آينه نگاه کنيد. ظاهر معمولي شما چگونه است؟ آيا خوشحال به نظر مي رسيد يا عصباني و يا ناراحت؟ بچه ها را در آغوش بگيريد، ببوسيد، نوازش کنيد، لبخند بزنيد و با آنها بخنديد.
گذراندن وقت با کودکان، در هر سن و شرايطي ، بسيار جالب است. اين کار ، اعتماد به نفس و حس استقلال کودک را تقويت مي کند.
سه تا پنج سالگي ، به قلب خود رجوع کنيد
روان شناسان کودک و خانواده معتقدند که پدر و مادر بايد بياموزند که چگونه پيام هاي عشق و علاقه خود را به کودکان برسانند. کودکي که دوست دارد مورد علاقه شما باشد، ممکن است بخواهد ظرف هايش را بشوييد، برايش هديه بخريد، اوقاتي را با او سپري کنيد، برايش بستني بخريد ، يا دوچرخه اش را تعمير کنيد. کودک در اين سن دلش مي خواهد جملاتي مانند : دوستت دارم، تو برايم مهم هستي، دوست دارم با تو باشم و ... را از پدر و مادر بشنود. مي خواهد والدينش او را در آغوش بگيرند، دستهايش را بگيرند و او را نوازش کنند.
وقتي به فرزندتان مي رسيد، به چشمهايش نگاه کنيد، دستهايش را بگيريد، نوازشش کنيد، با او بازي کنيد و با هم قدم بزنيد. به او بگوييد دوستش داريد و از داشتن او خوشحاليد، کودک مشتاق شنيدن اين جمله ها و کلمات است.
شش تا هشت سالگي، به نام عشق
پروفسوراندي بيل، مشاور و استاد دانشگاه، در مورد گفت و گو و صحبت با فرزندان مي گويد: همه ما حس مي کنيم که وجود علاقه ضروري است و گاهي فکر مي کنيم که عشق را مي توان با زمان معني کرد. توجه به اين نکته مهم است که ما وقت داريم، ولي بايد نحوه اختصاص و برنامه ريزي وقت خود را انتخاب کنيم. بنابراين والدين مي پرسند که فرزندم چقدر زمان مي ارزد؟
خوشا به حال والديني که در دوران کودکي فرزندانشان اوقاتي را به آنها اختصاص مي دهند، زيرا کودک بايد در چند سال آينده با بسياري از مشکلات نوجواني مقابله کند.
چگونه تشخيص مي دهيد که چه پيام هايي را بفرستيد؟ يک روش مهم ، توجه به نوع ابراز علاقه کودک به شما و ديگران است. آيا او مي گويد، «دوستت دارم»؟ يا کارهايي انجام مي دهد که توجه شما را جلب کند؟ و يا برايتان يادادشت مي نويسد؟ روش هاي زيادي براي ابراز علاقه وجود دارد. به روش ابراز علاقه فرزندتان توجه کنيد. او را در آغوش بگيريد و ببوسيد. با او به دوچرخه سواري برويد و به لطيفه هايش بخنديد.
نه تا دوازده سالگي، دوستت دارم
دکتر اسميت توضيح مي دهد: به تدريج که کودک شما بزرگ مي شود، ابراز علاقه به صورت گفتاري و رفتاري در مي آيد. کلمات و رفتار مثبت شما نشان مي دهد که به او احترام مي گذاريد و متوجه اين نکته هستيد که او بزرگ شده است.
بيشتر ما زندگي پر مشغله اي داريم. بنابراين در حالي که به حرف هاي فرزندتان گوش مي دهيد، غذا بپزيد، به اطوشويي برويد و کارهاي معمول روزانه را انجام دهيد. پروفسور اندي بيل تأکيد مي کند که : نه تنها بايد به حرف هاي او «گوش کنيد»، بلکه بايد «توجه» نيز داشته باشيد. نحوه گوش دادن به صحبت هاي فرزندتان، توجهتان را به او کامل مي کند. خود شما گفت و گو را شروع کنيد و نه تنها واقعاً گوش دهيد بلکه احساس کنيد.
همانطور که بچه ها بزرگتر مي شوند، اين مراحل را پشت سر مي گذارند و کمتر به ابراز علاقه به صورت در آغوش گرفتن و بوسيدن، تمايل نشان مي دهند. ولي همچنان به يادآوري علاقه شما نياز دارند، تنها نوع ابراز علاقه تغيير مي کند.
با رشد خانواده و کودک، بچه ها مايلند بدانند که آنها را دوست داريد و برايتان ارزشمند هستند. اگر زبانشان را بدانيم مي توانيم پيام هاي عشق را به آنها برسانيم. به طور مرتب به آنها ابراز علاقه کنيد، اوقاتي را جهت گذراندن با آنها در نظر بگيريد و عصباني نشويد تا ارتباط تان قطع نشود.
با هم غذا بخوريد، کتاب بخوانيد و علاقه خود را به آنها نشان دهيد. هميشه در هر سني به او بگوييد: دوستت دارم.
گذراندن وقت با کودکان، در هر سن و شرايطي ، بسيار جالب است. اين کار ، به ويژه اگر بدون حضور برادر يا خواهرش باشد ، اعتماد به نفس و حس استقلال کودک را تقويت مي کند، زيرا در مدت حتي 10 يا 15 دقيقه، توجه ويژه شما به او فرصت صحبت کردن، مرکز توجه بودن و همچنين توجه شما به حرفهايش را فراهم مي کند.
چند روش براي نشان دادن علاقه
1 - احساسات خود را بيان کنيد. وقتي فرزند خود را به مدرسه مي فرستيد، به او بگوييد دوستش داريد. وقتي مشغول انجام تکاليفش است، باز هم علاقه خود را بيان کنيد. حتي نوجوانان سرکش نيز علاقه و توجه قلبي شما را رد نمي کنند.
2 - در حال نوازش با او گفتگو کنيد. اين روش ابراز غيرکلامي علاقه است. ايجاد اين رابطه با کودکان و فرزندان دوره ابتدايي آسان است. با بزرگتر شدن کودک ، ابراز علاقه به اين روش سخت تر مي شود. ولي کودکان مدرسه اي نيز هنوز گاهي به نوازش نياز دارند و از در آغوش گرفتن استقبال مي کنند. حتي نوجوانان که اغلب در آغوش گرفتن را رد مي کنند، معمولاً خاراندن پشتشان توسط والدين را دوست دارند.
3 - در مورد فرزندتان با ديگران صحبت کنيد طوري که خودش نيز بشنود. اگر کسي از پسر يا دختر شما تعريف کرد، به فرزند خود بگوييد. کمي تعريف و باليدن به آنها اشکالي ندارد و اعتماد به نفس را در آنها ايجاد مي کند
.4 - به او توجه کنيد. وقتي با عروسک ، بازي مي کند، بايستيد و او را تماشا کنيد؛ وقتي فرزند ديگرتان در حال پيانو زدن است، بنشينيد و گوش دهيد. اين روش بسيار دقيقي براي گفتن «دوستت دارم» با چشم و گوش است.
5 - به او کمک کنيد. وقتي که با عجله مي خواهد به سرويس مدرسه برسد اگر در مورد غذا، لباس يا کيفش مشکلي دارد، به او کمک کنيد. اگر مي خواهد قلعه يا خانه بسازد و براي جمع آوري قطعات و نقشه آن با مشکل مواجه شده ، به وي کمک کنيد و بي توجه نگذاريد.
6 - به سرگرمي ها و علائق او توجه کنيد. به مدرسه اش سر بزنيد. اگر مسابقه اي دارد، حتماً به تماشا برويد. علائق فرزندتان مهم است؛ اگر به آنها توجه کنيد، عشق و علاقه خود را ثابت کرده ايد.ابراز علاقه و توجه به بچه هاي کوچکتر آسان تر است. بچه ها درک مستقيمي از اطرافشان دارند. ابراز علاقه روشي براي مطمئن کردن کودکي است که به نوازش و اطمينان بين والدين و خودش نياز دارد.
7 - عشق و علاقه خود را همزمان با محدوديت ها ابراز کنيد. وظيفه شما ايجاد محدوديت منطقي براي رفتارهاي فرزندتان است. والدين دمدمي نشان مي دهند که براي توجه به فرزندان خود انرژي کافي ندارند. گفتن «نه» و تغيير ندادن آن در مواردي، قوي ترين نوع بيان عشق است.
8 - به آنچه بايد انجام دهد توجه کنيد (کارهاي درست را تشويق کنيد). با توجه و تشويق رفتاري هاي مثبت، به روش ديگري به او مي گوييد دوستت دارم. مثلاً بگوييد: در جمع کردن سفره کمک کردي، از تو ممنونم. يا «کار خيلي خوبي کردي که براي کلوچه ها از دوستت تشکر کردي».
9 - موضوعاتي براي گفتگو پيدا کنيد (سر صحبت را باز کنيد). روش کامل کردن چرخه گفتگو را ياد بگيريد. مثلاً وقتي مي گويد: «دوستم مي خواهد به شهر ديگري برود.» نگوييد: «نگران نباش، دوست ديگري پيدا مي کني.» پاسخ دهيد: «کي مي رود؟» منظور شما از اين سؤال اين است که «شنيدم چه گفتي و به آن علاقه مند شدم و مايلم بيشتر بدانم». اين جمله توجه، علاقه و عشق شما را ثابت مي کند.
10 - تشويق کنيد. به گام ها و مراحل پيشرفت او توجه کنيد. اگر مطالعه مي کند، بسکتبال بازي مي کند يا در حال پرورش و رشد دانه اي است، او را تشويق کنيد و اگر نااميدي و شکست را تجربه کرد، براي پاک کردن اشکهايش پيش او باشيد.
در انتها 24 روش نشان دادن علاقه به فرزندان را به صورت خلاصه يادآوري مي کنيم:
1 - به حرف هاي آنها گوش کنيد، واقعاً گوش کنيد.
2 - براي درک آنها و احساساتشان وقت صرف کنيد.
3 - کودکان کامل نيستند، همان طور که ما پدر و مادرها کامل نيستيم. آنها را آن گونه که هستند، بپذيريد.
4 - اوقاتي را با آنها سپري کنيد.
5 - به جاي گفتن سخنان منفي، با آنها گفتگوي مثبت داشته باشيد.
6 - به آنها افتخار کنيد و بگوييد که از داشتن آنها خوشحال هستيد.
7 - با دوستانشان مهربان باشيد.
8 - درباره مسائل خود با آنها صحبت کنيد که بدانند به آنها اهميت مي دهيد.
9 - آنها را با هم مقايسه نکنيد.
10 - به مدرسه آنها سر بزنيد و در مراسم مدرسه شرکت کنيد.
11 - به چيزهايي که که مورد علاقه آنهاست احترام بگذاريد.
12 - در مورد مسائل مختلف نظر آنها را بپرسيد.
وقتي به فرزندتان مي رسيد، به چشمهايش نگاه کنيد، دستهايش را بگيريد، نوازشش کنيد، با او بازي کنيد و با هم قدم بزنيد. به او بگوييد دوستش داريد و از داشتن او خوشحاليد، کودک مشتاق شنيدن اين جمله ها و کلمات است.
13 - با آنها بخنديد.
14 - کارهايي پيدا کنيد که مي توانيد با هم انجام دهيد.
15 - به کارها و تکاليف مدرسه شان علاقه نشان دهيد.
16 - بدانيد که به چه چيزهايي علاقه دارند و براي رسيدگي به اين مسائل وقت صرف کنيد.
17 - غذا را با هم بخوريد و آنها را در خانه به حساب بياوريد.
18 - به آنها بگوييد که براي شما استثنايي و فوق العاده هستند.
19 - براي توضيح مسائل و پاسخ به سؤالاتشان وقت بگذاريد.
20 - به آنها بياموزيد که در شرايط گوناگون چگونه رفتار کنند.
21 - از خودتان به خاطر آنها، مراقبت کنيد.
22 - به آنها بگوييد از اين که پدر و مادرشان هستيد، خوشحاليد.
23 - وقتي آنها را مي بينيد، لبخند بزنيد.
24 - هر روز به آنها بگوييد که دوستشان داريد.