خواص مواد

بهبود دیابت به کمک پیاز
شکلات بخورید و لاغر بمانید