پیشگیری از التهاب لثه، خطر ابتلا به سرطان های سر و گردن را کاهش می دهد.
 
التهاب مزمن لثه یکی از عوامل خطرساز در سرطان های سر و گردن است، بنابراین پیشگیری  و درمان به موقع بیماری های لثه به معنی کاهش خطر ابتلا به این نوع سرطان هاست.
التهاب مزمن لثه با علایمی همچون تحلیل پیشرونده استخوان و بافت نرم اطراف دندان بروز می کند.

برای بررسی این ارتباط، تحقیقی در دانشکده دندانپزشکی نیویورک انجام شد و نتایج آن در نشریه امریکایی اپیدمیولوژی و پیشگیری از سرطان به چاپ رسید. برای انجام این مطالعه 463 بیمار انتخاب شدند. به منظور ارزیابی التهاب لثه و تحلیل استخوان های اطراف دندان، از روش رادیوگرافی استفاده شد.

نتایج نشان داد که التهاب مزمن لثه یک عامل خطرساز در ایجاد بدخیمی های سر و گردن به شمار می رود و این ارتباط در صورت وجود پوسیدگی دندان، بیشتر و قوی تر مشاهده می شود.

متخصصان معتقدند که مکانیسم این ارتباط ناشی از تحریک مداوم تکثیر سلولی در شرایط التهاب است. این احتمال نیز وجود دارد که میکروارگانیسم های بیماری زای موجود در محیط دهان و لثه خاصیت سرطان زایی داشته باشند.

این مطالعه نشان داد که رعایت بهداشت دهان و دندان، پیشگیری و درمان به موقع بیماری های لثه و دندان علاوه بر حفظ سلامت عمومی در پیشگیری از ابتلا به سرطان های سر و گردن نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ
مطالب پیشنهادی:
نشانه های بیماری لثه
بیماری های لثه را جدی بگیرید، زیرا...
زنان و خطر بیماری های لثه
این ماده التهاب لثه را بهبود می دهد

 
 
 

X