دهان و دندان

لوزه در چه افرادی بیشتر مشاهده می شود؟
آیا ارتودنسی درد دارد؟
چرا پرکردن دندان دوام ندارد؟