سامانه راهنمای والدین برای تربیت جنسی کودکان راه اندازی می شود
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: آموزش تربیت جنسی کودکان بزودی با راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور پیشگیری از کودک آزاری جنسی در دسترس همگان از جمله والدین قرار می‌گیرد

راه اندازی سامانه ای برای کمک به والدین

احمد خاکی افزود: محتوای این سامانه از سوی کارشناسان مربوطه، هر ماه تولید و هر چند وقت یک بار نیز بروزرسانی می شود.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش ها به کودکان برای پیشگیری از کودک آزاری ها، ادامه داد: آموزش های مرتبط با کودک آزاری و آسیب های اجتماعی به مدیران مهدهای کودک ارائه می شود و مربیان مهدها نیز درباره محافظت جنسی کودکان، آموزش می بینند.

وی اضافه کرد: برای آموزش تربیت جنسی و حقوق کودکان در مناطق حاشیه نشین نیز هم اکنون ۱۱ پایگاه محلی و حاشیه نشین در استان تهران فعالیت دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله انواع کودک آزاری ها، نگاه ما بیشتر به تشکل های مردم نهاد است چراکه این تشکل ها در کنار خیریه ها می توانند در تمام سطوح پیشگیری از آسیب ها با بهزیستی همکاری کنند.

خاکی یادآور شد: سامانه ای که اطلاعات مربوط به حقوق کودک و تربیت جنسی آنان را در اختیار خانواده ها قرار می دهد، مطالب آموزشی راجع به جوانان و سالمندان نیز خواهد داشت.

نداشتن اطلاعات کافی والدین از مسائلی مانند اهمیت تنها گذاشتن کودک با دیگران، یا نداشتن اطلاعات کافی کودکان از مسائلی مانند نقاط خصوصی بدن هر از گاهی موجب پیش آمدن پدیده های کودک آزاری جنسی می شود.

 

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: irna.ir