اثر رابطه جنسی منظم بر شاد بودن زوجین
بر اساس نتیجه تحقیق جدیدی در آمریکا، زوجین با انجام منظم حداقل یکبار در هفته رابطه جنسی می توانند حس شادی و رضایتمندیشان را از زندگی افزایش دهند.

اثر رابطه جنسی با شاد بودن

یک مطالعه که اخیرا بر روی 30000 آمریکایی انجام گرفت و نتایج آن در مجله روانشناسی اجتماعی و علوم شخصیتی به چاپ رسید، نشان داد که داشتن رابطه جنسی منظم حداقل یکبار در هفته در زوجین می تواند اثرات مثبتی بر سلامتی روان داشته باشد و باعث شادی درونی در بین زوجین شود.

 

اثر رابطه جنسی بر رضایتمندی زندگی

این مطالعه دریافت که زوجینی که گهگاهی در هفته به رابطه جنسی اقدام می کنند، نسبت به آنهایی که سعی می کنند به طور منظم حداقل یکبار در هفته این رابطه را داشته باشند، برداشت های متفاوتی در مورد رضایتمندی از زندگی عنوان می کنند. در واقع این پژوهش نشان داده که زوجین با انجام منظم حداقل یکبار رابطه جنسی در هفته می توانند حس بهتری نسبت به همدیگر و زندگیشان داشته باشند.

 

تکرار زیاد رابطه جنسی و اثر آن بر شادتر شدن

البته همین مطالعه و مطالعات مشابه دیگر تاکنون نشان نداده اند که تکرار زیاد رابطه جنسی در هفته توسط زوجین به همان میزان حس شادی و خوب بودن را در آنها افزایش می دهد. البته برخی محققان در این زمینه معتقدند که افزایش حس خوب بودن و رابطه آن با تکرار رابطه جنسی می تواند وابسته به سن و یا طول مدت زندگی زوجین با همدیگر باشد.


تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ