سوالات دکوراسیون

دکوراسیون اتاق خوابم را چگونه رنگی بچینم؟
مبلمان سفید را با په پرده ای ست کنم؟
کاغذ دیواری مناسب مبلمان آبی و کرم چه رنگی است؟