آیا از وسایل منزلتان خسته شده اید؟ یا ابنکه مواقعی هست که با تغییر اسباب و اساسیه منزل تان میبینید که وسایل جدید با قدیمیها با هم ست نیستند؟ ما برای شما پیشنهاداتی داریم
 
 
 
آیا از وسایل منزلتان خسته شده اید؟ یا ابنکه مواقعی هست که با تغییر اسباب و اساسیه منزل تان میبینید که وسایل جدید با قدیمیها با هم ست نیستند؟ ما برای شما پیشنهاداتی داریم تا خودتان بتوانید به شیک کردن وسایل منزلتان مشغول شوید.با ما همراه باشید:
 
 
1-به روز کردن یک کمد ساده 
قبل از تغییر
 
بعد از تغییر 
 
 
2- به روز کردن یک کمد کهنه:
قبل از تغییر
بعد از تغییر 
 
 
3-ست کردن رنگ کمد با تغییر رنگ فضای منزل
قبل از تغییر
 
بعد از تغییر 
 
 
4-تغییر کاربری یک کمد خام  
قبل از تغییر
 
بعد از تغییر 
 
 
5-استفاده بهیته از یک کمد کهنه 
قبل از تغییر
 
 
بعد از تغییر
 
 6- بازسازی کمد
قبل از تغییر
 
بعد از تغییر
 
6-شیک کردن یک کمد
قبل از تغییر
بعد از تغییر
 
7-به روز کردن کمد چوبی
قبل از تغییر
 
بعد از تغییر
 
 
تهیه و ترجمه:گروه سبک زندگی سیمرغ 
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
 يك انديشه زيركانه برای وسايل دسته دوم!
چگونه هسته مركزی اتاقها را پيدا كنم؟
نوسازی حمام
از قانون دو سوم در دکوراسیون داخلی خود بهره ببرید!
حس کلی منزلتان را خودتان تعیین کنید.چگونه؟  
 
 
 
 

X