در این مقاله سعی کرده ایم گلچینی از بهترین مدل های تزیین تخم مرغ برای سفره های هفت سین نوروز امسال جمع آوری کنیم

مدل های تزیین تخم مرغ هفت سین با سبد

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از سنت های قشنگ و زیبای ما ایرانیان برای استقبال از بهار است. یکی از این مدل های تزیینات، تزیین در سبد است که در این مقاله مدل های مختلف آن را گردآوری کرده ایم. برای دیدن این مدل های جالب با ما همراه شوید.

بیشتر بدانید : انواع تزیینات تخم مرغ مخصوص سفره هفت سین عید نوروز

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 1
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 2
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 3
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 4
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 5
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 5

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 6
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 6

بیشتر بدانید : آموزش تزئین تخم مرغ در مدل های مختلف!!!

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 7
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 8
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 8

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 9
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 9

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 10
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 10

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 11
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 11

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با گل های شاد بهاری

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 12
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 12

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 13
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 13

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 14
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 14

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 15
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 15

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 16
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 16

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 17
تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تخم مزغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین در سبد - مدل شماره 17

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با روبان های رنگی برای نوروز

بیشتر بدانید : تخم مرغ سفره هفت سین تان را اینگونه تزئین کنید

بیشتر بدانید : حیوانات تخم مرغی برای نوروز امسال

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با یک ایده لاکچری!! + فیلم آموزشی

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با آب رنگ و گواش

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درختهای تخم مرغی، یک ایده جالب


 تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
Seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ