برای ریش نشدن انتهای ربان در لباسها و هدایای شما از پیشنهاد ما کمک بگیرید.
برای اینکه انتهای روبان ریش نشود از کمی‌چسب مایع، یا چسب چوب بی‌رنگ کمک بگیرید و یا کمی ‌ته آن را بسوزانید.
 
 
مطالب مرتبط:
حفظ خط اتوی شلوار 
 نکاتی برای حرکت روان زیپ
 نگه داری از مخمل و ابریشم 
 جلوگیری از چروک و تا خوردن لباسها در چمدان
 
 
 
 
تهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: کوتاه و پر فایده برای خانمها