تتت

یکی از سنت های ایرانی ها برای نوروز و سال نو چیدن سفره هفت سین و رکن اصلی آن تزیین تخم مرغ هفت سین است. از ایده های زیر برای تزیین تخم مرغ سفره هفت سین تان کمک بگیرید

ایده ای جالب و منحصر به فرد برای تزیین تخم مرغ هفت سین

می توانید با کمک پودر اکلیل، ورق طلا ، نگین های غیر قابل استفاده ای که در منزل تان دارید و دانه های درشت اکلیلی برای تزیین تخم مرغ های هفت سین تان را کمک بگیرید.

 بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با دستمال های طرح دار!!

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 1
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 2
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 3
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 4
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 5
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 5

بیشتر بدانید : تزئیناتی با تخم مرغ های رنگی مخصوص بهار

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 6
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 6

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 7
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 8
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 8

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 9
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 9

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 10
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 10

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 11
تخم مرغ,تخم مرغ هفت سین,تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ,تزیین تخم مرغ هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین,تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نگین و پودر اکلیل - مدل شماره 11

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با روبان های کاغذی برای نوروز

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با عکس های خانوادگی برای نوروز

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با رنگ باتیک به پیشنهاد مارتا استورات + فیلم

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل کهکشان + فیلم آموزشی


تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


Save
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X