تازه های تکنیک های خانه داری

یکی از سنت های ایرانیان برای استقبال از بهار چیدن سفره هفت سین و یکی از ارکان مهم در تزیین سفره تزیین تخم مرغ هفت سین است. در این مقاله ایده هایی جالب برای تزیین تخم مرغ هفت سین با طرح های سیاه و سفید را به شما آموزش می دهیم.

تزیین تخم مرغ هفت سین با طرح های سیاه و سفید

استفاده از طرحهای سیاه و سفید یکی از بهترین ایده ها برای تزیین تخم مرغ هفت سین است.

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 1

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 2

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 3

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 4

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 5

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 6

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 7

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 7

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 8

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 8

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 9

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 9

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 10

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 10

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 11

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 11

 

 

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز - تزیین شماره 12

تزیین تخم مرغ هفت سین با طراح های سیاه و سفید برای نوروز

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

Save
 


loading...
loading...نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


 

X