اگر شما هم با مشکل کوچک بودن آشپزخانه تان روبرو هستید این راهکارها را امتحان کنید.

می توانید دور تا دور دیوارهای آشپزخانه تان را قفسه بندی کنید و داخل قفسه ها وسایل تان را بگذارید.

بیشتر بدانید : دیوار آشپزخانه تان را با سی دی های قدیمی زیبا و لوکس کنید

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

اگر آشپزخانه تان دارای پنجره های بزرگ است به پنجره تان قفسه های شیشه ای نصب کنید و وسایل تان را روی آنها بگذارید.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

از فضاهای غیر قابل استفاده آشپزخانه تان استفاده کرده و آنها را قفسه بندی کنید.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

یکی دیگر ای ایده های عالی برای آشپزخانه های کوچک نصب کردن گازهای برقی بالای اجاق گاز است.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

به دیوار آشپزخانه تان میله های مخصوص آشپزخانه را نصب کرده و به آنها گیره های S آویزان کنید. سپس تابه های کوچک و ... را به آنها آویزان کنید.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

در بازار یک سری قفسه های مخصوص آشپزخانه وجود دارد که ی توانید آنها را به دیوار آشپزخانه تان نصب کرده و وسایل اضافی تان را داخل طبقه ها گذاشته و مابقی را از آنها آویزان کنید.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

 

به پنجره های آشپزخانه تان حریرهای نازک آویزان کنید.

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم؟

 

بیشتر بدانید : دکوراسیون آشپزخانه های کوچک را چگونه بچینیم که جادار باشد؟

 

تهیه ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ