دکوراسیون اتاق دوقلوهای دختر و پسر را چگونه بچینیم؟
دکوراسیون اتاق دوقلوهای دختر و پسر کمی از دکوراسیون اتاق دوقلوهای هم جنس سخت تر است. از ایده های زیر کمک بگیرید و دکوراسیون اتاق دوقلوهای دختر و پسر را زیبا بچینید.

دکوراسیون اتاق دوقلوها را چه رنگی بچینیم؟

ترکیب رنگ صورتی و آبی برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ صورتی و آبی برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ قرمز و آبی برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ قرمز و آبی برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ صورتی و آبی سایه روشن برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ صورتی و آبی سایه روشن برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ صورتی پررنگ و فیروزه ای برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ صورتی پررنگ و فیروزه ای برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ سبز کم رنگ و آبی پررنگ برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ سبز کم رنگ و آبی پررنگ برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ قرمز-صورتی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ قرمز-صورتی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ سفید-صورتی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ سفید-صورتی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

یک اتاق خواب رنگارنگ برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

یک اتاق خواب رنگارنگ برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

ترکیب رنگ سرخابی-نارنجی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

ترکیب رنگ سرخابی-نارنجی و آبی-سبز برای دکوراسیون اتاق دوقلوها

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ