کریسمس : دکوراسیون سفید و قرمز، یک پیشنهاد جالب و شگفت انگیز
کریسمس عید بزرگ مسیحیان است و در این عید اهمیت بسیاری به دکوراسیون داخلی داده می شود. با ما همراه شوید تا از ایده های زیر الگو برداری کنید و دکوراسیون خانه تان را برای کریسمس اینگونه بچینید.

 دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ قرمز و سفید

رنگ قرمز و سفید دو رنگ اصلی در کریسمس است بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم دکوراسیون خانه تان را برای کریسمس امسال با دو رنگ سفید و قرمز بچینید.

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 1

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 1

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 2

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 2

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 3

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 3

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 4

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 4

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 5

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 5

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 6

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 6

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 7

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 7

 

 

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 8

دکوراسیون کریسمس با ترکیب رنگ سفید و قرمز - عکس شماره 8

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

Save