دامن نقره ای را برای میهمانی های مختلف چگونه ست کنیم؟
دامن یکی از لباس هایی است که در کمد تمام خانم ها پیدا می شود. اگر شما هم در کمد لباس های تان دامنی به رنگ نقره ای دارید و برای ست کردن آن با لباسهای مختلف به دنبال راهی هستید، با ما همراه شوید.

ست کردن لباس، این بار دامن نقره ای برای میهمانی های مختلف

 

ست کردن دامن نقره ای با بلوز سورمه ای برای میهمانی عصر

elle_pleatedskirt01_copy.jpg

 

 

ست کردن دامن نقره ای با تاپ لمه برای میهمانی شب

ست کردن دامن نقره ای با تاپ لمه برای میهمانی شب

 

 

ست کردن دامن نقره ای با لباس های رنگی

ست کردن دامن نقره ای با لباس های رنگی

 

 

ست کردن دامن نقره ای با بلوز چهارخانه برای میهمانی های دوستانه

ست کردن دامن نقره ای با بلوز چهارخانه برای میهمانی های دوستانه

 

 

ست کردن دامن نقره ای برای میهمانی های زمستانی

ست کردن دامن نقره ای برای میهمانی های زمستانی

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ