ست کردن لباس به سبک پدر و پسر به بهانه روز پدر
ست کردن لباس پدرها با پسرشان یکی از ترفندهای جالب شیک پوشی است که چند سالی است در دنیای مد رواج پیدا کرده است. در این مقاله نمونه های جالبی از ست کردن لباس پدر و پسر را برای تان گردآوری کرده ایم

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر

امروز روز پدر است و به همین بهانه در این مقاله نمونه هایی از ست کردن لباس پدر و پسر را برای تان گردآوری کرده ایم.

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 1

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 1

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 2

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 2

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 3

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 3

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 4

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 4

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 5 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 5

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 6 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 6

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 7

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 7

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 8

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 8

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 9

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 9

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 10

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 10

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 11

father-and-son-matching-outfits13.jpg

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 12

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 12

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 13

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 13

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 14

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 14

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 15

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 15

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 16

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 16

 

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 17

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 17

 

 

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 18

ست کردن لباس به سبک پدر و پسر - ست شماره 18 

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ