ست کردن لباس مادر و دختر به مناسبت روز دختر
اول ذی القعده که مصادف با تولد حضرت معصومه است به عنوان روز دختر نامگذاری شده است. به همین بهانه مدل هایی از ست کردن لباس مادر و دختر را برای تان گردآوری کرده ایم.

ست کردن لباس مادر و دختر

ست کردن لباس مادر و دختر و پدر و پسر یکی از اصول شیک پوشی این روزهای پدرها و مادران است.

 
بیشتر بدانید : لباس زنانه برای میهمانی های عصر و نیمه رسمی


ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 1

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 1

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 2

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 2

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 3

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 3

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 4

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 4

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 5

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 5

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 6

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 6

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 7

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 7

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 8

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 8

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 9

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 9

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 10

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 10

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 11

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 11

 

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 12

ست کردن لباس مادر و دختر - ست شماره 12

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

Save