اصول و نحوه ی پوشش و لباس

این تیپ مردانه چشم زنان را خیره می کند!!
پیراهن تابستانی تان را به رنگ سال ست کنید!!
این اشتباهات مردانه شما را بدتیپ و بی کلاس می کند
با این قوانین پوشش مانکن دیده شوید!!
قدتان را با این ترفندها بلندتر کنید!!
با این اشتباهات دِمُده و پیر می شوید!!!