مدل مو عروس به پیشنهاد ستارگان هالیوودی
مدل مو عروس یکی از فاکتورهای مهم در زیبایی صورت و چهره عروس است. برای زیباتر شدن در روز عروسی تان می توانید مدل موی تان را به پیشنهاد ستارگان هالیوودی درست کنید.

مدل مو عروسی تان را به سبک ستارگان هالیوودی درست کنید

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب بیانسه Beyonce

مدل مو عروس به سبک و انتخاب بیانسه Beyonce

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب جانوری جونز January Jones

مدل مو عروس به سبک و انتخاب جانوری جونز January Jones

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب دیانه کروگر Diane Kruger

مدل مو عروس به سبک و انتخاب دیانه کروگر Diane Kruger

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب جایمی کینگ  Jaime King

مدل مو عروس به سبک و انتخاب جایمی کینگ  Jaime King

 

 

مدل مو عروس ساده به سبک و انتخاب جانوری جونز January Jones

مدل مو عروس ساده به سبک و انتخاب جانوری جونز January Jones

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب لوپیتا Lupita

مدل مو عروس به سبک و انتخاب لوپیتا Lupita

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب ماریون کوتیار Marion Cotillardt

مدل مو عروس به سبک و انتخاب ماریون کوتیار Marion Cotillardt

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب ناتالی پورتمن Natalie Portman

مدل مو عروس به سبک و انتخاب ناتالی پورتمن Natalie Portman

 

 

مدل مو عروس به سبک و انتخاب زوئی سالدانا Zoe Saldana

مدل مو عروس به سبک و انتخاب زوئی سالدانا Zoe Saldana

 

 

تهیه و ترجمه :گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ