لباس عروس ستارگان هالیوودی همیشه مورد توجه مردم عادی بوده و هست.  سیارا Ciara خواننده امریکایی به تازگی با فوتبالیست 27 ساله امریکایی به نام راسل ویلسون Russell Wilson ازدواج کرد. لباس سیارا را پیتر دونداس Peter Dundas طراح معروف برند روبرتو کاوالی Roberto cavalli طراحی کرده بود.

 لباس عروس سیارا Ciara

سیارا Ciara خواننده امریکایی به تازگی با فوتبالیست 27 ساله امریکایی به نام راسل ویلسون Russell Wilson ازدواج کرد. لباس سیارا را طراحی معروف پیتر دونداس Peter Dundas برند معروف روبرتو کاوالی Roberto cavalli طراحی کرده بود.
این مراسم عروسی در یک قلعه در انگلستان برگزار شد. یکی از پررنگ ترین جزئیات این عروسی پر هزینه، لباس عروسی سیارا بود. از مشحصه های اصلی لباس او آستین های توری بود که تمام با دست روی آنها کار شده بود.
برند روبرتو کاوالی تا به حال لباس های بسیاری را برای سیارا طراحی کرده بود و به همین دلیل لباس عروسی سیارا را هم او طراحی کرد.

 

پیتر دونداس Peter Dundas طراح لباس عروس سیارا Ciara - عکس شماره 1

پیتر دونداس Peter Dundas طراح لباس عروس سیارا Ciara - عکس شماره 1

 

 

طرح لباس عروس سیارا Ciara از برند روبرتو کاوالی Roberto Cavalli - عکس شماره 2

طرح لباس عروس سیارا Ciara از برند روبرتو کاوالی Roberto Cavalli - عکس شماره 2

 

 

مراسم عروسی سیارا Ciara در قلعه ای در انگلستان - عکس شماره 3

مراسم عروسی سیارا Ciara در قلعه ای در انگلستان - عکس شماره 3

 

 

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 4

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 4

 

 

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 5

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 5

 

 

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 6

مراسم عروسی سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 6

 

 

سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 7

سیارا Ciara و راسل ویلسون Russell Wilson - عکس شماره 7

 

 

مراسم عروسی سیارا Ciara در قلعه ای در انگلستان - عکس شماره 8

مراسم عروسی سیارا Ciara در قلعه ای در انگلستان - عکس شماره 8

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X