مدل مانتو آزاده صمدی و بهاره کیان افشار در تیرماه 1396
آزاده صمدی، بهاره کیان افشار، الیکا عبدالرزاقی، نگین معتضدی، مریم معصومی و لیندا کیانی از بازیگرانی بودند که در این اکران شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

مدل مانتو آزاده صمدی و بهاره کیان

در تیر ماه 1396 اکران خصوصی فیلم ساعت 5 عصر با حضور بسیاری از بازیگران برگزار شد. آزاده صمدی، بهاره کیان افشار، الیکا عبدالرزاقی، نگین معتضدی، مریم معصومی و لیندا کیانی از بازیگرانی بودند که در این اکران شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

 

مدا مانتو لیندا کیانی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو لیندا کیانی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

مدا مانتو الیکا عبدالرزاقی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو الیکا عبدالرزاقی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

مدا مانتو مریم معصومی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو مریم معصومی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

مدا مانتو بهاره کیان افشار در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو بهاره کیان افشار در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

مدا مانتو آزاده صمدی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو آزاده صمدی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

مدا مانتو نگین معتضدی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

مدا مانتو نگین معتضدی در تیر ماه 1396 ( اکران خصوصی ساعت 5 عصر )

 

عکاس : شهاب اسدی

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ