سلن دیون Celine Dion یکی از شیک پوش ترین زنان هالیوودی است که بسیاری از خانم ها در سراسر جهان سبک لباس پوشیدن شان را از او الگوبرداری می کنند. در این مقاله مدل لباس اسپرت را به سبک سلین دیون Celine Dion گردآوری کرده ایم.

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion

سلین دیون، با نام کامل سلین ماری کلودت دیون Céline Marie Claudette Dion، خواننده کانادایی تباری است که در ۳۰ مارس ۱۹۶۸ در شارلمانی در کبک به دنیا آمد. او جزو زنان شیک پوش و خوش پوش هالیوودی است که همیشه مدل لباس ها و سبک پوشش مورد توجه بوده است.

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 1

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 1

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 2

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 2

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 3

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 3

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 4

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 4

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 5

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 5

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 6

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 6

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 7

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 7

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 8

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 8

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 9

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 9

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 10

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 10

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 11

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 11

 

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 12

مدل لباس اسپرت به سبک سلن دیون Celine Dion - عکس شماره 12

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X