مدل پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ شیک پوش
ملانیا ترامپ که هم اکنون بانوی اول ایالات متحده آمریکا است یکی از زنان شیک پوشی هالیوودی است و به همین جهت مدل پیراهن های کوتاه او را جمع آوری کرده ایم.

مدل پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump

ملانیا ترامپ Melania Trump (سابقاً ملانیا کناوس ) متولد ۲۶ آوریل ۱۹۷۰ مانکن سابق اسلوونیایی آمریکایی و بانوی اول ایالات متحده آمریکا است. او در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۵ با دونالد ترامپ، ابرتاجر املاک و مستغلات آمریکایی و رئیس جمهور آمریکا ازدواج کرد.

او که متولد اسلوونی است، در سال ۲۰۰۱ مقیم دائم آمریکا و در سال ۲۰۰۶ شهروند این کشور شد. او از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ نقش بانوی اول ایالات متحده آمریکا را بر عهده دارد. او پس از لوییزا ادمز در سال ۱۸۲۵ دومین بانوی اول متولد خارج آمریکا است.

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 1

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 1

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 2

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 2

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 3

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 3

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 4

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 4

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 5

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 5

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 6 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 6

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 7

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 7

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 8

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 8

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 9

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 9

  

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 10

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 10

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 11 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 11

  

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 12

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 12

 

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 13

پیراهن کوتاه به سبک ملانیا ترامپ Melania Trump - عکس شماره 13

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ