عروسی مگان مارکل : طراح ناخن و آرایشگر مگان مارکل چه کسانی بودند؟
مگان مارکل Meghan Markle و پرنس هری Prince Harry در روز شنبه 19 می با یکدیگر ازدواج کردند. در این مقاله در مورد آرایشگر و طراح ناخن عروسی مگان مارکل صحبت خواهیم کرد.

طراح ناخن و آرایشگر عروسی مگان مارکل Meghan Markle

لاک ناخن مگان مارکل برای مراسم عروسی اش

مگان مارکل Meghan Markle برای عروسی اش از لاک صورتی کم رنگ از برند Essie استفاده کرد. یکی از قوانی خانواده سلطنتی این است که خانم های خانواده سلطنتی در نباید از لاک استفاده کنند و فقط می توانند از لاک های بسیار کم رنگ آن هم در مراسم های خاص استفاده کنند. همچنین خواهر کیت میدلتون هم برای روز عروسی کیت میدلتون دقیقا از همین رنگ لاک استفاده کرده بود. مگان مارکل مانیکور ناخن هایش را در سالن salon Nails & Brows در لندن انجام داد.

لاک ناخن مگان مارکل برای روز عروسی اش از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

لاک ناخن مگان مارکل برای روز عروسی اش از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie به رنگ صورتی کم رنگ

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie

لاک ناخن مگان مارکل از برند Essie

آرایش مگان مارکل Meghan Markle برای روز عروسی اش

آرایش مگان مارکل Meghan Markle برای روز عروسی اش

مگان مارکل برای روز عروسی اش از مدل مو های بسته ساده استفاده کرد. آرایش مگان مارکل هم در روز عروسی اش بسیار ساده بود و تنها از یک سایه دودی و یک رژ لب صورتی کمرنگ استفاده کرده بود.  همچنین آرایشگر مگان مارکل دنیل مارتین دوست مگان مارکل و آرایشگر برند دیور بود.


تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ