کیت اسپید، طراح مطرح مد آمریکایی درگذشت + علت مرگ و بیوگرافی
کیت اسپید Kate Spade طراح مد آمریکایی در سن 55 سالگی در خانه اش خودکشی کرد.

کیت اسپید Kate Spade طراح مد آمریکایی خودکشی کرد

طراح 55 ساله مد امریکایی کیت اسپید Kate Spade خودکشی کرد. پلیس جسد بی جان او را که خودش را حلق آویز کرده بود در خانه اش پیدا کردند. او دختر 13 ساله ای دارد و همچنین در زمان خودکشی یک نامه از خودش به جا گذاشته که این خودکشی ربطی به دخترش ندارد. در زمان پیدا کردن جسدش همسر او دیوی اسپید، در خانه و دخترش در مدرسه بوده است.

شهرت کیت اسپید Kate Spade به دلیل طراحی کیف هایی برای دخترهای تینیجر ( دخترهایی که به تازگی وارد بزرگسالی شده اند(. این کیف ها بسیار شیک و کاربردی هستند.
کیت در سال 1993 برند خود را با کمک همسرش تشکیل داد. یکی از ویژگی های اصلی این برند، ارزان بودن قیمت هایش نسبت به برندهای دیگر بود و همین باعث پیشرفت این برند شد. کیت اسپید Kate Spade در طراحی کیف هایش می دانست خانم ها دقیقا به دنبال چه چیزهایی هستند و دنیای مد به چه سمت و سویی می رود.

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 1

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 1

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 2

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 2

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 3

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 3

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 4

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 4

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 5

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 5

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 6

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 6

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 7

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 7

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 8

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 8

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 9

کلکسیون کیف های کیت اسپید Kate Spade - عکس شماره 9


تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ