ففف

  دوشنبه 10 سپتامبر، دختر شایسته آمریکا انتخاب شد. در این مراسم نیا فرانکلین Nia Franklin از ایالت نیوجرسی به عنوان نود و دومین دختر شایسته آمریکا انتخاب شد

مراسم انتخاب دختر شایسته 2019

دوشنبه مراسم انتخاب دختر شایسته امریکا بین 50 ختر شایسته برگزار شد. نیا فرانکلین Nia Franklin به عنوان 92 امین دختر شایسته آمریکا از شهر نیوجرسی انتخاب شد. در این مراسم فرانکلین 24 ساله خواننده اپرا از ایالت نیوجرسی توانست در این مسابقه رتبه اول را کسب کند.

بیشتر بدانید : دختر شایسته آمریکا 2018 انتخاب شد

نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America 2019 
دخjر شایسته,دختر شایسته آمریکا,دختر شایسته آمریکا 2019,نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America 2019

نیا فرانکلین Nia Franklin نود و دومین دختر شایسته آمریکا Miss America
02miss-america-2019-Nia Franklin.jpg

نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America
دختر شایسته,دختر شایسته آمریکا,مراسم انتخاب دختر شایسته,مراسم انتخاب دختر شایسته 2019,نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America

نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America انتخاب شد
دختر شایسته,دختر شایسته 2019,مراسم انتخاب دختر شایسته 2019,نیا فرانکلین Nia Franklin دختر شایسته آمریکا Miss America انتخاب شد

مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا Miss America 2019
دختر شایسته,دختر شایسته آمریکا,دختر شایسته آمریکا 2019,مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا Miss America 2019


بیشتر بدانید : دختر شایسته 2017 انتخاب شد

  بیشتر بدانید : دختر شایسته آمریکا انتخاب شد

  بیشتر بدانید : دختران شایسته آمریکا از سال 1937 تا 1977


تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X