مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400
مریم سعادت، مریلا زارعی، سولماز غنی، سوگل خلیق، لاله مرزبان، ترلان پروانه و یکتا ناصر از هنرمندانی بودند که در اکران های پنجمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو و پالتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم

مدل مانتو بازیگران در روز پنجم جشنواره فیلم فجر 1400

اکران فیلم های پنجمین روز جشنواره فجر 1400 با حضور هنرمندان بسیاری برگزار شد. در این مراسم چهره های بسیاری حضور یافته بودند. مریم سعادت، مریلا زارعی، سولماز غنی، سوگل خلیق و یکتا ناصر از هنرمندانی بودند که در اکران های پنجمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم.

بیشتر بدانید : مدل مانتو بازیگران زن در اولین روز جشنواره فجر 1400 


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - مریم سعادت
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - مریم سعادت

مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - مریلا زارعی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - مریلا زارعی

مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - سولماز غنی
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - سولماز غنی

مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - سوگل خلیقمدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - سوگل خلیق

مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - یکتا ناصر
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - یکتا ناصر


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - لاله مرزبان
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - لاله مرزبان


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - ترلان پروانه و رویا جاویدنیا
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400 - ترلان پروانه و رویا جاویدنیابیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در دومین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در ششمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هفتمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هشتمین روز جشنواره فجر 1400گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
Seemorgh.com/lifestyle
منبع: صفحه شخصی هنرمندان