مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در نهمین روز جشنواره فجر 1400
لیندا کیانی، فریبا نادری، سمیرا حسینی، جوانه دلشاد، پردیس پورعابدی، نسیم ادبی و سارا بهرامی از هنرمندانی بودند که در اکران های نهمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو و پالتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم

مدل مانتو بازیگران در روز نهم جشنواره فیلم فجر 1400

اکران فیلم های نهمین روز جشنواره فجر 1400 با حضور هنرمندان بسیاری برگزار شد. در این مراسم چهره های بسیاری حضور یافته بودند. لیندا کیانی، فریبا نادری، سمیرا حسینی، جوانه دلشاد، پردیس پورعابدی، نسیم ادبی و سارا بهرامی از هنرمندانی بودند که در اکران های نهمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم.

بیشتر بدانید : مدل مانتو بازیگران زن در اولین روز جشنواره فجر 1400

مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - فریبا نادری
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - فریبا نادری


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - سارا بهرامی
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - سارا بهرامی


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - سمیرا حسینی و جوانه دلشاد
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - سمیرا حسینی و جوانه دلشاد


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - پردیس پورعابدی
pardis-porabedi.jpg


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - نسیم ادبی
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 - نسیم ادبی


مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 -لیندا کیانی
مدل مانتو و پالتو بازیگران زن درهشتمین روز جشنواره فجر 1400 -لیندا کیانی

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در دومین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در ششمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هفتمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هشتمین روز جشنواره فجر 1400گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع: campec.ir