اخبار مد و ستاره ها

جشنواره کن 2018 : مدل لباس در روز نهم آدریانا لیما تا الساندرا آمبرسیو
جشنواره کن 2018 : مدل لباس در روز هشتم
جشنواره کن 2018 روز هفتم، مدل لباس نیکول شرزینگر تا کریستین استورات
جشنواره کن 2018 روز ششم، مدل لباس جین فوندا تا بلا حدید
جشنواره کن 2018:مدل لباس بهناز جعفری، مستانه مهاجر و مرضیه رضایی
جشنواره کن 2018 روز پنجم، مدل لباس بلا حدید تا کندال جنر
جشنواره کن 2018 روز پنجم، مدل لباس گلشیفته فراهانی و بهناز جعفری
جشنواره کن 2018 : مدل لباس در روز چهارم، میترا فراهانی تا کیت بلانشت
جشنواره کن 2018 : مدل لباس در مراسم قبل از جشنواره کن