مجموعه فندی Fendi برای پاییز و بهار با اغراق در رنگ ها و به رخ کشیدنشان در کنار یکدیگر شما را غافلگیر می کنند!!
 
 
 
 
با اینکه هنوز به نیمه تابستان نرسیده ایم اما تقریبا بیشتر برنهای صاحب نام در سرتاسر دنیا کمپین تبلیغاتی خود برای پاییز و زمستان را آغاز کرده اند و برای تصرف بازار با یکدیگر به رقابت برخواسته اند . در این میان برند فندی FENDI که همیشه سعی کرده است متفاوت ، لوکس و غیره منتظره باشد مجموعه ای خاص و خیره کننده ای را برای فصل بعد فراهم کرده است که برای شما گردآوری کرده ایم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X