اگر قصد خرید پارچه برای لباسهای مختلف را دارید باید بدانید که پارچه را متناسب با لباس انتخاب کنید و نوع آنرا چگونه تشخیص دهید به راهکارهای ما توجه فرمائید
 

پارچه را متناسب با لباس مورد نظر انتخاب کنید. تکه ای از پارچه را در دستانتان مشت کنید تا مطمئن شوید پارچه خیلی زود چروک نمی شود اگر پارچه در دستان شما خیلی زود چروک شد از خرید این پارچه منصرف شوید اگر پارچه ی سفید و مرطوبی را روی پارچه ی تیره کشیدید و پارچه ی سفید خیلی زود رنگ گرفت این پارچه بعد از شست و شو رنگ زیادی از دست خواهد داد.

با دست، پارچه را از دو جهت (تار و پود) بکشید تا از استحکام پارچه اطمینان حاصل کنید.
 
 
تهیه و تدوین :گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:کوتاه و پرفایده برای خانمها
اختصاصی سیمرغ