با این زیورآلات شب یلدای متفاوتی را تجربه کنید
شب یلدا یکی از ماندگارترین شب های اصیل ایرانی است. در این شب بیشتر اقوام فامیل دور هم جمع می شوند و این شب به یاد ماندنی را جشن می گیرند. می توانید شب یلدای تان را با این زیورآلات ماندگار کنید.

 این زیورآلات شب یلدای تان را ماندگار می کنند

 

آویز گردنبند به شکل هندوانه برای شب یلدا

آویز گردنبند به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره گرد به شکل هندوانه برای شب یلدا

گوشواره گرد به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره گرد فلزی به شکل هندوانه برای شب یلدا

گوشواره گرد فلزی به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

انگشتر به شکل هندوانه برای شب یلدا

انگشتر به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره به شکل هندوانه نصفه برای شب یلدا

گوشواره به شکل هندوانه نصفه برای شب یلدا

 

 

گوشواره آویزی به شکل هندوانه برای شب یلدا

گوشواره آویزی به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره آویزی مهره دار به شکل هندوانه برای شب یلدا

گوشواره آویزی مهره دار به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره مثلثی به شکل هندوانه برای شب یلدا

گوشواره مثلثی به شکل هندوانه برای شب یلدا

 

 

آویز گردنبند به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

آویز گردنبند به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

 

 

گردنبند آویزی به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

گردنبند آویزی به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

 

 

 

گوشواره به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

گوشواره به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

 

 

گوشواره میخی به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

گوشواره میخی به شکل برش هندوانه برای شب یلدا

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ