انتخاب و خرید دسته گل عروس یکی از موارد مهم در مراسم عروسی است. معمولا خانم ها در انتخاب دسته گل عروسی شان دچار تردید می شوند.  با ما همراه شوید و به پیشنهاد ما دسته گل عروسی تان را به رنگ آبی خوش رنگ امسال انتخاب کنید.

دسته گل عروس به رنگ آبی

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ آبی - عکس شماره 1

مدل دسته گل عروسی به رنگ آبی - عکس شماره 1

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ آبی - عکس شماره 2

مدل دسته گل عروسی به رنگ آبی - عکس شماره 2

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 3

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 3

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 4

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 4

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 5

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 5

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 6

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 6

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 7

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 7

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 8

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 8

 

 

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 9

مدل دسته گل عروسی به رنگ سال - عکس شماره 9

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 
 

 
X