داشتن جواهرات یکی از اصول شیک پوشی و زیبایی خانم هاست. اگر شما هم به دنبال خرید جواهرات هستید، پیشنهاد می کنیم با این جواهرات در پاییز امسال بدرخشید.

 جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar

مجله آمریکایی هارپر بازار  Harpers Bazaar یک مجله مد آمریکایی است که اولین بار در سال 1867 منتشر شد. این مجله امریکایی ماهنامه بوده و در نیویورک به چاپ می رسد. موضوع مجله بازار تمام مد، فشن و مسائل مربوط به زنان است.

 

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 1

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 1

 

 

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 2

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 2

 

 

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 3

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 3

 

 

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 4

جواهرات پاییزی به پیشنهاد مجله هارپر بازار Harpers Bazaar - عکس شماره 4

 

 

تههی و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 

 
X