بربری : کت و پالتو های زنانه برای زمستان 2017-2016
بربری Burberry یا گروه بربری، شرکت کالای لوکس و خانه مد بریتانیایی است، که در زمینه طراحی، تولید و توزیع پوشاک، لوازم آرایشی، عینک‌های آفتابی، لوازم جانبی، عطر و ترکیبات معطر فعالیت می‌کند. در این مقاله مدل کتو پالتو های زمستان این برند را گردآوری کرده ایم.

مدل کت و پالتوهای زنانه بربری Burberry برای زمستان 2017 - 2016

بربری Burberry یا گروه بربری، شرکت کالای لوکس و خانه مد بریتانیایی است، که در زمینه طراحی، تولید و توزیع پوشاک، لوازم آرایشی، عینک‌های آفتابی، لوازم جانبی، عطر و ترکیبات معطر فعالیت می‌کند.
شرکت بربری در سال 1856 توسط توماس بربری و در شهر باسینگستوک تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر علاوه بر طراحی و تولید کالا، مالک شبکه‌ای از 497 بوتیک و شعبه فروش، در 50 کشور جهان است.
در سال 2013 برند بربری، از سوی اینتربرند، در رتبه 77 از باارزش‌ترین نام‌های تجاری جهان، شناخته شد. بخشی از سهام شرکت بربری در بازار بورس لندن مبادله می‌شود.

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 1

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 1

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 2

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 2

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 3

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 3

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 4

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 4

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 5

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 5

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 6

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 6

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 7

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 7

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 8

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 8

 

 

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 9

کت زنانه بربری  Burberry برای زمستان 2017-2016 - عکس شماره 9

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ