سفره آرایی سفره افطار با ایده های زیر
برای سفره افطار ماه رمضان از ایده های زیر کمک بگیرید و سفره افطارتان را تزیین کنید.

ایده هایی برای تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان :

می توانید هنگام پختن حلوا با کم و زیاد سرخ کردن آرد، حلواهایی در رنگ های تیره و روشن درست کنید و با پودر پسته و خلال بادام حلوای سفره افطارتان را تزیین کنید. 

 

برای تزیین حلوا به شکل زیر باید حلوای روشن تر را درون قیف های آشپزی ریخته و با ماسوره های آشپزی شکوفه های ریزی درست کنید.

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 1

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 1

برای تزیین حلوا به شکل دو مدل زیر حلوای تیره تر را درون قیف های شیرینی پزی ریخته و ماسوره های زیر را انتخاب کنید.

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 2

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 2

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 3

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 3

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 4

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 4

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 5

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 5

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 6

تزیین حلوا برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 6

تزیین خرما برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 1

تزیین خرما برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 1

داخل خرماها را با گردو پر کنید و مانند شکل زیربه صورت آناناس بچینید.

تزیین خرما برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 2

تزیین خرما برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 2

می توانید خرماهای سفره افطار را با حلوا و خامه فرمگرفته شده تزیین کنید.

تزیین خرما برای سفره آرایی ماه رمضان مدل 3

khorma-9.jpg

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : honardarkhane.ir