تزیین شب یلدای تان را با سفره های زیر خاص و متفاوت کنید
شب یلدا یکی از بهترین شب ها بین ما ایرانی هاست. در بیشتر خانه ها این شب را همه فامیل دور هم جمع می شوند و این شب را جشن می گیرند. این بار سفره آرایی شب یلدا را با ایده های زیر انجام دهید.

ایده هایی زیبا و جالب برای سفره آرایی شب یلدا

بیشتر بدانید : تزیین سفره شب یلدا ساده و سنتی!

سفره آرایی شب یلدا

سفره آرایی شب یلدا

 

 

تزیین سفره شب یلدا

تزیین سفره شب یلدا

 

 

تزیین سنتی سفره شب یلدا

تزیین سنتی سفره شب یلدا

 

 

تزیین  مدرن سفره شب یلدا

تزیین  مدرن سفره شب یلدا

 

 

سفره شب یلدا را زیبا تزیین کنید

سفره شب یلدا را زیبا تزیین کنید

 

 

تزیین شیک سفره شب یلدا

تزیین شیک سفره شب یلدا

 

 

تزیین سفره شب یلدا به رنگ بنفش

تزیین سفره شب یلدا به رنگ بنفش

 

 

تزیین سفره شب یلدا با ترمه

تزیین سفره شب یلدا با ترمه

 

 

 

تزیین سفره شب یلدا به صورت پله ای

تزیین سفره شب یلدا به صورت پله ای

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ