برای تزیین حلوا سفره افطار از ایده های زیر کمک بگیرید!!
حلوا یکی از اجزای جدا نشدنی سفره افطار ما ایرانیان است. یکی از ایده ها برای تزیین سفره افطار، تزیین حلوای سفره افطار است.

تزیین حلوا سفره با چند مدل زیبا

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 1

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 1

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 2

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 2

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 3

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 3

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 4

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 4

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 5

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 5

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 6

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 6

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 7

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 7

 

 

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 8

تزیین حلوا برای سفره افطار - مدل شماره 8

بیشتر بدانید : تزیین سفره افطار ماه رمضان با نان و پنیر و سبزی مجلسی

 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : iranbanou.com