هندوانه شب یلدا را به صورت یک گلدان خندان تزیین کنید!
 هندوانه شب یلدا یکی از اجزای جدا نشدنی شب یلدای ما ایرانیان است. این بار هندوانه شب یلدا را به صورت یک گلدان خندان زیبا تزیین کنید.

هندوانه شب یلدا را به صورت یک گلدان هندوانه ای تزیین کنید

 

بیشتر بدانید : تزیین هندوانه شب یلدا عروس به شکل ظرف میوه، ایده ای جالب، کاربردی و زیبا

بیشتر بدانید : دسر شب یلدا پیتزا هندوانه ای درست کنید!!

مرحله اول تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله اول تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله دوم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله دوم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله سوم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله سوم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله چهارم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله چهارم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله پنجم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله پنجم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله ششم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله ششم تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

مرحله آخر تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

مرحله آخر تزیین هندوانه شب یلدا به صورت گلدان خندان

 

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا : انار پلو یک شام خوشمزه و آسان برای شب یلدا

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا : ژله انار و فالوده، یک دسر شیک و خوشمزه برای شب یلدا

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : شب یلدا : پاناکوتا هندوانه، یک دسر شیک برای شب یلدا

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ