تزیین شله زرد یکی از راه های سفره آرایی سفره افطار است. اگر شما هم نمی دانید شله زرد را چگونه تزیین کنید از مدل های ساده زیر الگو برداری کنید.

 تزیین شله زرد سفره افطار

شله زرد یکی از پایه های اصلی سفره افطار ماه رمضان است و تزیین آن هم کار بسیار مشکلی نیست. می توانید برای تزیین شله زرد سفره افطارتان از مدل های زیر استفاده کنید.

 

 تزیین شله زرد سفره افطار - مدل شماره 1

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 1

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 2

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 2

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 3

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 3

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 4

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 4

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 5

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 5

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 6

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 6

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 7

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 7

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 8

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 8

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 9

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 9

 

 

 

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 10

تزیین شله زرد سفره افطار - عکس شماره 10

 

 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : sooran.com

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
X